Zapraszamy na bezpłatne kursy zawodowe osoby, które ukończyły 30 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego. Oferta dotyczy osób bezrobotnych,zarówno tych zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, kobiety-niezależnie od wykształcenie oraz mężczyzn- z wykształceniem co najwyżej średnim (maksymalnie po maturze)

Proponowane kursy to:

  • operator wprowadzania danych
  • e-marketing z obsługą sklepu internetowego
  • kelner/barman z podstawami j.angielskiego
  • opiekun osób starszych

Kurs obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja Potrzeb Uczestników
  • Poradnictwo zawodowe i wsparcie psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe ( ok. 160 h ),stypendium za czas trwania szkolenia
  • 6 – miesięczne płatne staże zawodowe
  • Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla osób zamieszkujących poza miejscem prowadzenia
  • poszczególnych form wsparcia
  • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7

Rekrutację prowadzi Centrum językowe Cosmopolitan.

Zgłoszeniaprzyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 pod numerem telefonu 785-559-569 e-mail – poczta@cosmopolitan.pl lub na stronie www.cjcosmopolitan.pl