Nasze cele to:

  1. Organizacja i prowadzenie kursów języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie języków angielskiego i rosyjskiego oraz kształcenie obcokrajowców w zakresie nauki języka polskiego oraz kultury polskiej, a także przygotowanie Słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kulturze krajów ww. języków
  2. Przygotowanie Słuchaczy do używania ww. języków w życiu zawodowym,
  3. Przygotowanie Słuchaczy do zdawania egzaminów szkolnych ze znajomości języka angielskiego.
  4. Przygotowanie Słuchaczy do zdawania egzaminów międzynarodowych ze znajomości ww. języków.