ul. Mickiewicza 31, Krosno, Polska
880025109
sekretariat@cjcosmopolitan.pl

Fundacja Cosmopolitan

Fundacja została ustanowiona w celu podejmowania działań na rzecz m. in.:

wspierania, aktywizacji i integracji lokalnych grup społecznych, w szczególności działających na rzecz dostępu do edukacji, wyrównywania szans i poprawy jakości życia mieszkańców danego obszaru rozwoju edukacji domowej, demokratycznej oraz innych form edukacji aktywnej i odwróconej, ukierunkowanej na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych i/lub niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do w/w edukacji integracji międzynarodowej, międzykulturowej i międzypokoleniowej rozwoju wolontariatu, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania inicjatyw obywatelskich wspierania placówek oświatowych oraz rad rodziców w zakresie współpracy międzysektorowej oraz pozyskiwania środków na działalność edukacyjną i rozbudowę infrastruktury rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym tworzenia ośrodków kultury tworzenia ośrodków pomocy prawnej, w szczególności związanej z przemocą, dyskryminacją oraz oddłużaniem osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym tworzenia ośrodków sportu, rekreacji i rehabilitacji tworzenia ośrodków edukacyjnych i oświatowych.

Strona fundacji – https://www.fundacjacosmopolitan.com/


Informujemy, że od dnia 20 maja 2023 realizujemy „Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”