ul. Mickiewicza 31, Krosno, Polska
880025109
sekretariat@cjcosmopolitan.pl

English4U – innowacyjna metoda nauczania dorosłych

Metody nauczania projektu English4U opracowano do nauki j.angielskiego osób dorosłych na bezpłatnych lub komercyjnych kursach językowych. Bardzo często jednak bywa że osoby dorosłe biorą udział w zajęciach łącząc naukę z obowiązkami domowymi i służbowymi, obniża to poziom koncentracji podczas, dlatego potrzebują elementu zaskoczenia, ciekawości, rywalizacji. Metoda kart Think&Say 14 kart podzielonych tematycznie. Należy wprowadzać ją do zajęć jako warm-up. Optymalna liczba uczestników to trzech lub czterech. Uczestnicy po wylosowaniu karty i  przetłumaczeniu słówek, które się na niej znajdują wraz z nauczycielem, po odłożeniu kart muszą zapisać na kartce wszystkie słówka jakie zapamiętał. Wygrywa osoba, która zapamięta największą liczbę słówek. Puzzle edukacyjne Word4Word 12 zestawów puzzli które łączy tematyka ludzkich emocji i wyglądu. Jako warm-up. Nauczyciel omawia słownictwo związane z tematyką puzzli. Zadaniem uczestnika jest dopasowane do siebie dwóch pasujących puzzli związanych z wyglądem zewnętrznym oraz emocjami. Wygrywa uczestnik który zrobi to jak najszybciej. Plansze Places – jako warm-up, dla 2-4 osób. Każda plansza przedstawia inne miejsce, do którego należy dopasować 4 słówka oraz 4 zdania. Uczestnicy losują jedno miejsce, a następnie wyszukują spośród wszystkich słówek i zdań tylko te które pasują do wylosowanego przez nich miejsca. Wygrywa uczestnik który jako pierwszy poprawnie dopasuje słownictwo do wylosowanego miejsca. Filmiki sytuacyjne – 4 filmiki, dialogi w wybranych miejscach, warm-up. Uczestnicy wraz z lektorem analizują użyte w przedstawionym filmiku słownictwo, jego znaczenie i wymowę, a następnie wspólnie odtwarzają przedstawione sceny czytając tekst z kartki. Kolejnym etapem jest zaimprowizowanie przez uczestników dialogu. Inscenizacje można nagrywać aby analizować wymowę i dykcję, omawiać i poprawiać błędy. Gra – zabawa do pracy w parach.

Poniżej można pobrać poradnik ze wskazówkami, skryptami i opisem pracy oraz grafiki do wydrukowania plansz oraz innych materiałów edukacyjnych.