1. W związku z tym, że dysponujemy dużymi i wysokimi salami, możemy prowadzić zajęcia w grupach 5-12 osobowych z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 2m).
  2. Wietrzymy sale w czasie przerw i przed rozpoczęciem zajęć oraz dezynfekujemy sprzęt i klasy.
  3. Pilnujemy noszenia maseczek na korytarzu i zachowania dystansu społecznego, mierzymy temperaturę.
  4. Prosimy aby uczniowie:

–        przychodzili na zajęcia punktualnie

–        dezynfekowali ręce przed wejściem do sali

–        używali własnych podręczników i przyborów – uczniowie nie powinni wymieniać się nimi między sobą

Przypominamy aby uczniowie przychodzili na zajęcia zdrowi, bez oznak chorobowych. W przypadku zaobserwowania oznak chorobowych, uczeń zostaje niezwłocznie odizolowany.

Uczeń podczas choroby nie musi tracić zajęć – może wziąć w nich udział zdalnie.

Leave a Comment