ul. Mickiewicza 31, Krosno, Polska
880025109
sekretariat@cjcosmopolitan.pl

IV Festiwal Języka Rosyjskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

IV Festiwal Języka Rosyjskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

28 lutego 2020 w Katedrze Filologii Rosyjskiej odbył się IV Festiwal Języka Rosyjskiego, festiwal który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży województwa podkarpackiego.

W tegorocznej edycji udział wzięło 150 uczniów różnych typów szkół i studentów oraz wielu sympatyków języka i kultury rosyjskiej. Uczestnicy przystąpili do dwóch konkursów językowych, dyktanda, testu wiedzy na temat życia i twórczości Aleksandra Puszkina oraz zaprezentowali swoje zdolności wokalne i muzyczne podczas konkursu piosenki rosyjskiej.

Dyktando dla uczniów obcokrajowców zostało wybrane, przygotowane i przeprowadzone przez naszą szkołę. Prowadziła je wspólnie z wykładowcami Irina Olejnik nasz lektor języka rosyjskiego.

Poniżej treść dyktanda.

Невский проспект

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург.
Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня!

Poniżej osoby które najlepiej napisały dyktando:

I miejsce Yechyk Kateryna
II miejsce Yan Hvizdzzhynskyi
III miejsce Yelizaveta Yedelieva

Ponadto uczniowie i zaproszeni goście wysłuchali wykładu w języku rosyjskim, uczestniczyli w degustacji potraw kuchni rosyjskiej, a także zapoznali się z działalnością Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Slawistycznej.
Festiwal swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dyrektor Instytutu Neofilologii UR, dr hab., prof. UR Agnieszka Uberman, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Sergey Linevich, Przedstawicielka Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie Natalia Tsyrendashieva, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce Galina Trawkina, Pełnomocnik
Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *