ul. Mickiewicza 31, Krosno, Polska
880025109
sekretariat@cjcosmopolitan.pl

English4U

Wraz z partnerem ze Słowacji szkołą językową Resta realizujemy projekt we wsparciu udzielnym przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W Centrum Językowym Cosmopolitan od początku swojej działalności mamy do czynienia z nauczaniem języka angielskiego osób dorosłych, zarówno podczas kursów komercyjnych jak i grup finansowanych ze środków UE. Jednym z powodów nauki języka angielskiego jest możliwość awansu zawodowego. W swojej rozprawie doktorskiej „Szanse i problemy nauczania języków obcych na wyższych uczelniach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania języka angielskiego” wspomina o tym – we fragmencie dotyczącym przyczyn nauki języka angielskiego u osób dorosłych – Dr Iwona Gajewska-Skrzypczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo trudno skupić uwagę ludzi, którzy zazwyczaj są aktywni zawodowo, dodatkowo posiadają obowiązki rodzinne. Znajdują jednak czas na to, aby podnieść swoje kompetencje językowe. Dlatego należy zaproponować im taką formę zajęć, która będzie dla nich atrakcyjna i ciekawa, pomimo przytłoczenia codziennymi sprawami skupi na sobie uwagę tych osób. Metoda English4U znacznie ułatwi pracę lektorom języka angielskiego, którzy na co dzień zmagają się z problemem utrzymywania zainteresowania zajęciami uczestników kursu. 

Lektorzy uczący języka angielskiego w Centrum Językowym Cosmopolitan to osoby otwarte na eksperymenty w nauczaniu języka angielskiego, dlatego też wspólnie z lektorami ze szkoły językowej Resta ze Słowacji opracowaliśmy materiały edukacyjne dla uczestników naszych kursów. Materiały te spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem na prowadzonych przez nas kursach języka angielskiego i w Polsce i na Słowacji. 

Szkoła językowa RESTA – została założona w Świdniku w 2003 roku. Od samego początku swojej działalności kształci dzieci, młodzież oraz dorosłych w zakresie języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Obecnie, podobnie jak Cj Cosmopolitan, szkoła prowadzi kursy języka angielskiego z dofinansowaniem ze środków unijnych dla osób dorosłych (są to głównie pracownicy urzędu miasta). Ze względu na doświadczenie fundamentalną postacią ze strony partnera zagranicznego jest Mgr Renata Stachurowa –  założyciel oraz główny lektor szkoły językowej RESTA z dwudziestoczteroletnim doświadczeniem na rynku pracy, 10 lat w doświadczenia w nauczaniu j. angielskiego w liceum ogólnokształcącym w Świdniku. Od siedemnastu lat prowadzi szkołę językową RESTA. Szkoła posiada dwie sale lekcyjne przystosowane do nauki indywidualnej oraz kursów zbiorowych (maksymalnie 12 osób).

Zarówno CJ Cosmopolitan jak i Resta zajmują się nauczaniem języków obcych uczniów indywidualnych, kursami dla dzieci i dorosłych, kursami języka profesjonalnego w firmach i kursami prowadzonymi w grupach osób dorosłych na różnym stopniu zaawansowania. Wdrożenie w prowadzenie zajęć z języka angielskiego wypracowanej metody English4U znacznie ułatwi pracę zarówno w naszych placówkach jak i w innym szkołach językowych prowadzących kursy dla osób dorosłych, z kolei dla uczestników kursów zajęcia staną się bardziej atrakcyjne, ciekawe, unikatowe.

Jednym z podstawowych wyzwań edukacji jest ewolucja metod nauczania, klasyczne sposoby nauczania coraz częściej mają problem w dostosowaniu się do społeczeństwa cyfrowego. Z tego względu jednym z zadań współczesnego modelu edukacji jest aktywizacja uczniów. Jednym z najnowocześniejszych trendów jest zachęcanie do zdobywania wiedzy poprzez metody aktywizacyjne. Aktywizacja ma na celu zachęcenie ucznia do operowania zdobytą wiedzą, pracę w grupie, rywalizację, a także integrację z otoczeniem. Model szkoły, w której profesor otwiera podręcznik, a następnie rozpoczyna odczytanie wykładu, który uczniowie muszą ostatecznie zapamiętać, zdać i wreszcie zapomnieć, zaczyna powoli odchodzić w przeszłość.

Jednym z rodzajów realizacji nowych metod nauczania jest wprowadzenie szeregu gier dydaktycznych do nauczania. Metoda English4U zalicza się do grupy metod impresji i ekspresji które skupiają się na wykorzystywaniu zaangażowania emocjonalnego słuchaczy, poprzez odgrywanie scen, czy rywalizację w zapamiętywaniu słownictwa i skojarzeniach.

Nauczanie języka angielskiego osób dorosłych wydaje się być łatwe, a każdy uczestnik zapisuje się na kurs z własnej, nieprzymuszonej woli, aby podnieść swoje kompetencje językowe. Są to tylko pozory. Doświadczenie lektorów CJ Cosmopolitan pozwala zaprezentować drugie, to „ciemniejsze” oblicze edukacji osób dorosłych w obrębie języka angielskiego. Zmęczenie codziennymi obowiązkami, znużenie, stres to tylko niektóre czynniki powodujące, że efektywność nauczania bywa często mało zadowalająca, z punktu widzenia uczestnika kursu, ale również lektora. „Dlaczego nie pamiętam jak jest rachunek czy dworzec po angielsku?”- to oczywiście przykładowe pytania jakie zadają sobie dorośli uczestnicy kursów. „Przecież chodzę na angielski dwa razy w tygodniu”….- kontynuuje. Co zrobić, aby nie było to tylko „chodzenie”, czas spędzony na rozmyślaniu czy przykry obowiązek? Lektorzy Centrum językowego Cosmopolitan oraz szkoły Resta (partner zagraniczny) proponują rozwiązanie w oparciu o które zmieni się postrzeganie kursów języka angielskiego przez osoby dorosłe biorące w nich udział. W jego skład wchodzą materiały edukacyjne: karty Think&Say, puzzle Word4Word, plansze Places oraz krótkie filmiki edukacyjne, które zostały przetestowane na grupie osób dorosłych w kraju i za granicą. Spektakularnym efektem testowania był przyrost wiedzy u badanych uczestników, weryfikowany za pomocą pretestu oraz posttestu. W pakiecie uczestnicy „otrzymali” dobry humor oraz pozytywne nastawienie do nauki języka angielskiego, które to towarzyszyły im podczas wspomnianych badań. Ważną rolę odegrał doświadczony, działający od 17 lat na rynku partner zagraniczny, który na każdym etapie współpracy służył pomocą i poradą, pozwolił spojrzeć lektorom z Polski na pewne aspekty języka angielskiego inaczej niż dotychczas. Mamy nadzieję że udało nam się wspólnie opracować metodę prostą, nieskomplikowaną, a jednak podnoszącą zainteresowanie językiem angielskim wśród osób dorosłych, dla których kurs języka angielskiego bywa bardzo często wyzwaniem i naprawdę niejednokrotnie niełatwo im sprostać zawiłym frazom, leksyce, słownictwu. Wdrożenie innowacyjnych materiałów do zajęć z języka angielskiego z pewnością przyczyni się do tego, że nauka stanie się dla nich łatwiejsza, mniej szablonowa, bardziej interesująca, z małym „przymrużeniem oka”. Zadowolony uczestnik to także zadowolony lektor. Każdy nauczyciel uczący języka ( i nie tylko) pragnie aby jego zajęcia były ciekawe dla uczniów. Zastosowanie chociaż jednej z naszych metod z pewnością to spowoduje. Jesteśmy zdania, że nie wszystkie materiały edukacyjne muszą być śmiertelnie poważne i sprowadzać się do uzupełniania kserówek czy słuchania gotowych podcastów z nagraniami z podręcznika, które często nie odwzorowują żywego(nie wzorcowego!) języka mówionego. Mamy nadzieję że nasze materiały będą chętnie stosowane przez inne szkoły prowadzące kursy (i te komercyjne i finansowane ze środków UE) dla osób dorosłych, a ich użycie oprócz tego (co jest naszym priorytetem) czyli podniesienie kompetencje językowych u uczestników kursów, sprawi dużo radości i frajdy wszystkim posługującym się nimi użytkownikom.

Ring in my food
How can one behave so badly
That’s you all over
At the airport